Thank you Piero

Thank you Piero

Oil on Canvas - 100x150 cm - 2015